Docent en studenten MBO over Startpagina Bloem & Styling

woensdag 07 mrt. 2018
Docent en studenten MBO over Startpagina Bloem & Styling

In de rubriek “Docenten over” vertellen docenten over hun ervaringen met onze leermiddelen. Deze week delen docent Henri ten Have, docent en teamcoördinator Bloem bij Aeres Almere en zijn studenten hun ervaringen met de Startpagina Bloem & Styling.

‘Sinds schooljaar 2017-2018 werken wij met de Startpagina’s Bloem & Styling. In mijn klas heb ik studenten van verschillende niveaus, zij werken zelfstandig het lesmateriaal op de Startpagina door’, vertelt Henri ten Have. Op de Startpagina Bloem en Styling hebben docenten en studenten Bloem toegang tot alle digitale leermiddelen voor dit vakgebied. ‘Met de Startpagina’s heeft het Ontwikkelcentrum leermiddelen onder duidelijke thema’s klaargezet. Ik ben hier erg blij mee. Dit geeft mij als docent rust bij de voorbereiding en structuur aan mijn lessen.’

Alle leermiddelen op de Startpagina’s zijn door docenten en vakdeskundigen op bruikbaarheid en actualiteit gescreend. Daarnaast worden de Startpagina’s elk jaar verrijkt met nieuwe leermiddelen en functionaliteiten. Ten Have: ‘De thema’s op de Startpagina sluiten aan bij het Kwalificatiedossier. Hetzelfde geldt voor de leermiddelen. Alle benodigde onderwerpen zijn terug te vinden. Sommige materialen, bijvoorbeeld een aantal video’s, zien er wat gedateerd uit, maar zijn nog goed bruikbaar. Het zou mooi zijn als het Ontwikkelcentrum bij de ontwikkeling van nieuw materiaal hier aandacht aan besteed, lesmateriaal nog uitdagender maakt ofwel dat nog meer aansluit bij de belevingswereld van mijn studenten. Meer actualiteit in de vorm van nieuws is ook zeer gewenst’.

De leermiddelen op de Startpagina’s zijn flexibel en gemakkelijk in de lessen in te passen. Vanaf schooljaar 2018-2019 hebben docenten en studenten met onze Startpagina’s toegang tot één overzicht met alle beschikbare en meest actuele leermiddelen voor zowel niveau 2, 3 en 4 van zijn/haar vakgebied. ‘Zoals ik vertelde, bestaat mijn klas uit studenten van niveau 2, 3 en 4. Tijdens de les werken mijn leerlingen zelfstandig de lesstof door. Ik als docent geef aan welk onderwerp we behandelen. Mijn studenten loggen vervolgens zelf in op de Startpagina en gaan aan de slag met de bijbehorende theorie, opdrachten en toetsen. Iedere student is tijdens de les met zijn eigen opdracht of module bezig. Deze manier van werken biedt ons de mogelijkheid om in een klas te differentiëren. Wat erg leuk is om te zien is, is dat studenten naast de benodigde vakkennis op deze manier ook aan hun ICT-vaardigheden werken. Wat mijn studenten zou helpen, is een zoekfunctie op de Startpagina en voor mij de mogelijkheid om mijn studenten in hun voortgang te kunnen volgen.’

Ook de studenten van de opleidingen Bloem, Groen en Styling op het Aeres Almere delen deze ervaringen. ‘De Startpagina’s zien er mooi uit. Wat we leuk vinden, zijn de verschillende onderwerpen die behandeld worden. Een tip om de Startpagina nog beter te maken, is meer uitdagender lesmateriaal te maken. We hebben het dan over minder tekst, meer interactiviteit in het lesmateriaal. Denk bijvoorbeeld aan Kahoot! of een andere leuke game’. ‘Ja’, zegt één van de studenten, ‘Het zou zelfs zo uitnodigend moeten zijn dat ik het in mijn vrije tijd wil doen’. Andere tips die de studenten het Ontwikkelcentrum willen meegeven, zijn: ‘Een zoekfunctie en de mogelijkheid om onze voortgang op te slaan, zodat we enerzijds kunnen zien waar we gebleven zijn, anderzijds de mogelijkheid om een toets later af te maken.’ Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn de Startpagina's voor het mbo uitgebreid met o.a. een zoekfunctionaliteit. 

Wilt u ook uw ervaringen met onze leermiddelen delen? Laat ons dit dan weten.