Volgend bericht Vorig bericht

Docent MBO over Startpagina Groen, Grond, Infra

donderdag 11 jan. 2018
Docent MBO over Startpagina Groen, Grond, Infra

In de rubriek “Docenten over” vertellen docenten over hun ervaringen met onze leermiddelen. Armin Satter, docent Groen Grond Infra bij Aeres MBO Barneveld en medevoorzitter Landelijk Overleg Loonwerk, vertelt over zijn ervaringen met de Startpagina Groen, Grond, Infra. 

‘De Startpagina Groen, Grond Infra is op verzoek van het Landelijk Overleg Loonwerk (LOL) ontstaan. Ik ben medevoorzitter van deze overleggroep. Deze overleggroep bestaat uit docenten Loonwerk van alle AOC’s en de sociale partners. Ook het Ontwikkelcentrum is al jaren nauw betrokken', vertelt Armin Satter.

Op de Startpagina Groen, Grond, Infra hebben docenten Loonwerk toegang tot alle digitale leermiddelen voor dit vakgebied. Satter: “Met de komst van de Startpagina’s voor het mbo hebben we als overleggroep de wens uitgesproken voor een Startpagina voor ons eigen vakgebied. Het Ontwikkelcentrum heeft dit opgepakt en heeft in nauwe samenwerking met ons deze speciale Startpagina ontwikkeld. De thema’s die je op de Startpagina vindt, zijn gebaseerd op de thema’s die we in het landelijk overleg hebben vastgesteld. Doordat het beschikbare materiaal per thema is gecategoriseerd, is de Startpagina overzichtelijk en worden docenten erg geholpen. Ook de manier van inloggen is sterk verbeterd. Bij de start van het schooljaar heeft een student het materiaal dat hij nodig heeft en zijn ze sneller gereed om met de les te beginnen.” 

De Startpagina Groen, Grond, Infra is gebaseerd op niveau 3. Satter: “Hiervoor is gekozen, omdat niveau 3-opleidingen alle benodigde vakinhoud bevat die studenten Loonwerk nodig hebben. Het is eenvoudig om de materialen aan te passen naar niveau 2 of niveau 4. Voor niveau 2 kunnen docenten elementen achterwege laten. Voor niveau 4 dient het vaktechnische lesmateriaal voor niveau 3 aangevuld te worden met managementvaardigheden. Het mooiste is dat met deze Startpagina docenten uit heel Nederland gebruik kunnen maken van een set kwalitatieve leermiddelen.”

De leermiddelen op de Startpagina’s zijn flexibel en gemakkelijk in de lessen in te passen. “Voor de Loonwerk-opleidingen van Aeres MBO Barneveld hebben we in onze elektronische leeromgeving het lesprogramma klaargezet. We maken hierbij gebruik van een mix van leermiddelen op de Startpagina Groen Grond, Infra en eigen ontwikkelde materialen. De lesstof bestaat uit theorie, opdrachten en toetsen uit modulen zodat we kunnen beoordelen of studenten de lesstof hebben begrepen. Aangezien we binnen deze opleidingen te maken hebben met relatief lage leerlingaantallen vind je in onze klassen studenten van zowel niveau 2, 3 en 4. De Startpagina voorziet hierin. Over het algemeen werken studenten zelfstandig of zelfstandig begeleid. Dit biedt hen de mogelijkheid om op hun eigen tempo de lesstof door te werken. Afhankelijk van het onderwerp start een docent de les met een introductie op de lesstof.”

Als tip geeft Armin Satter aan collega-docenten: “We komen als docenten Loonwerk regelmatig tijdens het landelijk overleg bijeen. Dit zorgt ervoor dat we korte lijntjes met elkaar hebben. Tijdens de overleggen delen we regelmatig tips over leermiddelen en hoe je het een en ander in je lessen kunt inzetten. Met de nieuwe Startpagina staat er een basis voor je klaar om je opleiding voor het grootste deel mee te dekken. Natuurlijk heb je als docent de mogelijkheid om te variëren en het aan te vullen met ander materiaal. Dit kun je heel goed doen in de ELO. Maak hier dus gebruik van! En maak ook gebruik van bestaande vakgroepen binnen jouw sector. 

Wil jij ook je ervaringen met onze leermiddelen delen? Laat ons dit dan weten!

// Foto: fotomoque.nl