Docent Wellantcollege over onze methode Expeditie Groen

woensdag 20 feb. 2019
Docent Wellantcollege over onze methode Expeditie Groen

In de rubriek 'Docenten over...' vertellen docenten over hun ervaringen met onze leermiddelen. Marcel Jillissen, docent bloem en techniek bij Wellantcollege vmbo Houten vertelt over zijn rol bij de ontwikkeling van de nieuwe methode Expeditie Groen voor de vmbo-onderbouw. 

Afgelopen jaar heeft het Ontwikkelcentrum de splinternieuwe methode Expeditie Groen voor de vmbo-onderbouw gelanceerd. Deze methode is in nauwe samenwerking met docenten ontwikkeld. Jillissen: ‘Via één van mijn collega’s ben ik in contact met het Ontwikkelcentrum gekomen en ben ik gevraagd om een rol te spelen bij de ontwikkeling van de nieuwe methode Expeditie Groen. Samen met een aantal docenten vervul ik de rol van resonans. Als vakinhoudelijke deskundigen geven wij aan het begin van het ontwikkelproces het raamwerk vorm en bepalen we de onderwerpen die behandeld dienen te worden. Ook geven we feedback op de uitgewerkte kopij en doen we vanuit onze expertises aanvullingen.’

Met de methode Expeditie Groen maken vmbo-leerlingen in de onderbouw op een eigentijdse wijze kennis met de vele mogelijkheden die de groene sector hen voor de toekomst biedt. Daarnaast vormt de methode Expeditie Groen een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw. ‘De methode Expeditie Groen laat goed zien welke kanten je binnen de groene sector op kan. En dat is veel meer dan de traditionele beroepen. Bij ieder thema worden de verschillende beroepsvelden behandeld, waarbij er aandacht is voor innovaties en technieken van nu. Leerlingen ontdekken letterlijk de wereld van groen. De methode is een goede voorbereiding op de bovenbouw. Leerlingen krijgen een introductie op onderwerpen die in de bovenbouw worden behandeld. Daarnaast laat de methode goed zien wat er is na het vmbo, wat ten goede komt voor de doorstroom naar het mbo.’

De methode Expeditie Groen bestaat uit vier leerwerkboeken; twee leerwerkboeken per schooljaar. Het laatste leerwerkboek voor leerjaar 2 is onlangs verschenen. Hiermee is het lesmateriaal van de methode compleet. Jillissen: ‘Ik wil graag met deze nieuwe methode werken. Het is fris en aansprekend, bevat mooie afbeeldingen en de informatie is kort en bondig. Hetzelfde geldt voor de opdrachten en de praktijkkaarten. Ingrediënten die nodig zijn om leerlingen te enthousiasmeren. Ik vind dat dit bij de methode Expeditie Groen goed lukt. Ik wil daarom collega-docenten de tip geven om goed naar deze methode te kijken. Hiermee heb je als school een mooie lesmethode in handen.’

Wilt u ook uw ervaringen met onze leermiddelen delen? Laat ons dit dan weten.