Docente Helicon Opleidingen over ontwikkeling methode Expeditie Groen

woensdag 03 apr. 2019
Docente Helicon Opleidingen over ontwikkeling methode Expeditie Groen

In de rubriek 'Docenten over...' vertellen docenten over hun ervaringen met onze leermiddelen. Nikki van der Koore, docent Dierverzorging voor de vmbo-onderbouw bij Helicon vmbo Kesteren vertelt over de ontwikkeling van de nieuwe methode Expeditie Groen voor de vmbo-onderbouw. 

In 2018 verscheen het eerste leerwerkboek van de methode Expeditie Groen. Dit schooljaar werkt een groot aantal docenten met de nieuwe methode voor de vmbo-onderbouw. De methode is in nauwe samenwerking met docenten ontwikkeld, waaronder Nikki van der Koore. Van der Koore: ‘Het begon allemaal vier jaar geleden, ik was namelijk één van de auteurs van de methode Profiel Groen voor de vmbo-bovenbouw. Toen ik door het Ontwikkelcentrum werd gevraagd om een bijdrage te leveren aan een nieuwe methode voor de onderbouw, was mijn antwoord meteen ‘ja’. Ik vind het namelijk erg leuk om lesstof te ontwikkelen en wil me hier graag verder in verdiepen. Hoe leuk is dat ik bij de ontwikkeling van een mooie methode een bijdrage kan leveren en er iets over mag zeggen’.

Bij de ontwikkeling van het lesmateriaal zijn vmbo-docenten van diverse AOC’s betrokken. Van der Koore: ‘Bij de ontwikkeling van Expeditie Groen vervul ik samen met een aantal andere docenten de rol van resonans. Zo beoordeel ik onder andere of geschreven materiaal bij de doelgroep past, ofwel aansluit bij leerlingen in de eerste en tweede klas van het vmbo. Ook kijk ik naar de haalbaarheid en of het aansluit bij de bovenbouw. Wanneer het over onderwerpen gaat waarin ik gespecialiseerd ben, geef ik ook inhoudelijke feedback.’

Met de methode Expeditie Groen maken vmbo-leerlingen in de onderbouw op een aansprekende wijze kennis met groene sector. Zo wordt de lesstof afgewisseld met leuke, aansprekende opdrachten, vragen en checklists. Daarnaast vormt de methode een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw. ‘Of lesstof bij een leerling landt, hangt voornamelijk af van de intrinsieke motivatie. Als het om een vak of een onderwerp gaat die hij/zij niet zo leuk vindt, probeer je hem of haar als docent te motiveren door de les leuk te maken of met leuke werkvormen te werken. De methode Expeditie Groen brengt informatie op een leuke manier. De leerwerkboeken hebben een magazine-achtige look & feel die de interesse van de leerling wekt. Kijken we naar de inhoud, dan bevat de methode alle informatie die nodig is om leerlingen een oriëntatie op de groene sector te geven. Ook geeft de lesstof een introductie op onderwerpen die in de bovenbouw worden behandeld. Hierdoor biedt de methode aansluiting op de bovenbouw.’

Het laatste leerwerkboek voor leerjaar 2 van de methode Expeditie Groen is inmiddels verschenen. Hiermee is het lesmateriaal van de methode compleet. Van der Koore: 'Ik wil graag met de methode werken. Ook al wordt de methode nog niet breed bij Helicon Kesteren ingezet, probeer ik regelmatig onderdelen uit de methode in mijn lessen uit. Zo laat ik bijvoorbeeld leerlingen zelfstandig met het materiaal aan de slag gaan of pakken we een losse opdracht uit het leerwerkboek. De methode is flexibel en kan op verschillende manieren gebruikt worden: van een complete methode voor je onderbouw-lessen tot ondersteuning naast je huidige lesmateriaal.’

Wilt u ook uw ervaringen met onze leermiddelen delen? Laat ons dit dan weten.