Engelstalige boeken over de broei van tulpen en lelies

maandag 17 dec. 2018
Engelstalige boeken over de broei van tulpen en lelies

Onlangs heeft Stichting Bollenacademie twee Engelstalige boeken uitgebracht: Forcing Tulips over de broei van tulpen en Forcing Lilies over de broei van lelies. Met deze Engelse boeken kunnen buitenlandse werknemers op Nederlandse broeierijbedrijven nu ook over actuele kennis beschikken. De Engelse boeken zijn vertalingen van de eerder door de Bollenacademie uitgegeven boeken De broei van tulpen en De broei van lelies.

De boeken beschrijven de productie van snijbloemen van uitgangsmateriaal tot aan het afleveren van het eindproduct. Alle technische aspecten komen daarbij aan bod: planten, gewasverzorging, oogst, verwerking, bewaring en ziekten en plagen. Daarnaast bevatten de boeken algemene informatie over botanische kenmerken, sortiment en de economische waarde. Ook de inrichting van de kas, arbeid en planning worden besproken.  In dit project wordt kennis vastgelegd en verspreid, gericht op zowel werkenden als studenten. André Hoogendijk, voorzitter van de Bollenacademie: “We hebben inmiddels al boeken uitgegeven over het telen van tulpen, lelies, narcissen, hyacinten en sneeuwklokjes. Ook zijn er thematische boeken verschenen, zoals De bloembollenketen en Ziekten en plagen bij bloembollen. Met deze twee Engelstalige boeken willen we ook een bijdrage leveren aan het kennisniveau van de buitenlandse werknemers in onze sector.”

Forcing tulips en Forcing lilies zijn verkrijgbaar in onze webshop. Ook vindt u hier de overige uitgaven van de Bollenacademie.