FloraVita, e-learning cursus op maat

maandag 02 mei. 2022
FloraVita, e-learning cursus op maat

FloraVita is de cursus van bloemistenbrancheorganisatie VBW (Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers) voor hun leden, om ondernemers en medewerkers werkzaam in de bloemendetailhandel op te leiden tot bloemisten die alles weten over de gezondheidsvoordelen van bloemen en planten. Wij ontwikkelden de e-learning voor deze cursus. Lees hier meer over de didactische uitgangspunten van FloraVita.

 FloraVita elearning VBW cursus

De cursus bestaat uit zes modulen

 • 3 modulen via e-learning

De drie modulen in het e-learning platform kunnen de deelnemers zelf vanuit huis doorlopen op een tijdstip dat het hen het beste uitkomt. Elke module is voorbereidend op een praktijkles.

 • 3 modulen in praktijklessen

De drie praktijklessen volgen de cursisten fysiek en onder begeleiding van echte professionals en worden verzorgd op diverse locaties in Nederland.

De cursus FloraVita leidt op tot FloraVitalist (Official certificating FloraVitalist by Koninklijke VBW​​) Hiermee kan de bloemist in zijn/haar winkel aan de slag met het nieuwe FloraVita concept.

 

Klik op de afbeelding hieronder om de video over FloraVita te bekijken.

 

Uitgangspunten FloraVita

 • De inhoud wordt visueel aantrekkelijk aangeboden, met voldoende afwisseling en interactie.
 • De cursisten kunnen heel gemakkelijk het concept vertalen naar hun eigen winkel. Alle content is toepasbaar in de eigen zaak. Daarbij gaat het niet alleen om vakmanschap, maar ook om het inzichtelijk maken van de kansen die het de ondernemer biedt voor het bedrijfsresultaat.

Kenmerken FloraVita algemeen

 • De e-learning dient als voorbereiding voor de praktijklessen. De e-learning bestaat uit 3 modules met een omvang van 1,5 á 2 uur per module.
 • De cursist moet het gevoel hebben dat hij midden in de geschetste situatie zit.
 • Door de hele e-learning heen worden praktijkvoorbeelden gebruikt om de link met de praktijk te leggen.
 • De e-learning is laagdrempelig en nodigt de cursisten uit om deel te nemen.

 

Reactie van VBW
"Gisteren de E-learning gepresenteerd aan de ledenraad en ik breng graag de complimenten over. Ik heb wat dingen laten zien en iedereen was enthousiast over de leervorm..."

 

FloraVita - e-learning voor VBW - De Groene Wereld

Didactische uitgangspunten e-learning

1. Online voorbereiden op de praktijk
De student kan in de e-learning de (theoretische) basis alvast voorbereiden. Hierdoor kunnen de praktijklessen efficiënt ingericht worden. Met als gevolg tijdwinst (kortere lessen of meer praktijk ervaring opdoen/diepgang)

2. Toepassingsgericht
De modules zijn gericht op de praktijkrelevantie. Het gaat erom dat de lerende voorbereid op de praktijk en de handelingen die hij daarin moet beheersen. De lerende krijgt geen droge leerstof, maar contextgerelateerde informatie. De beroepspraktijk staat centraal.

3. Logische opbouw en heldere structuur
De module is ingericht in een stapsgewijze opbouw richting het zelfstandig kunnen uitvoeren van een opdracht:

 • Eerst interesse bij de lerende opwekken: waarom heeft hij dit nodig in de praktijk?
 • Daarna de achterliggende theorie.
 • Afgesloten met praktijkopdrachten.

4. Vraaggestuurd
Elke module wordt vraaggestuurd ingevuld. Dat houdt in dat de module wordt opgebouwd vanuit praktijkvragen of -problemen.
Ook krijgt de lerende vragen door de module heen, die hem helpen in het leerproces.

5. Verschillende, activerende werkvormen
Er is een variatie aan werkvormen mogelijk, zodat er steeds een passende werkvorm is bij het leerdoel dat moet worden bereikt. Onder andere:

 • Case: een video met een casus waarin de lerende op interactieve wijze keuzes kan maken.
 • Trainer: inoefenen van theorie.
 • Factcards: Praktische handvaten met daarop de kern van de stof. Dit is een handig hulpmiddel voor de lerende en kan hij ook als een soort spiekbriefje gebruiken bij de toepassing.
 • Praktijkopdrachten: Hier gaat de lerende stap voor stap aan de slag in de praktijk. 

6. Beeld staat centraal

 • Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Gezien het praktijkgerichte karakter van de modules zijn video’s van grote toegevoegde waarde. Hierin wordt uitleg gegeven of stap voor stap instructie.
 • Passend bij de doelgroep; dit zijn geen lezers.
 • Vakmensen die enthousiast over hun vak vertellen.

7. Advance organizing
In de inleiding wordt het duidelijk wat de lerende aan het eind van de module moet kunnen.

8. Vakmanschap & emotie
De modules hebben een sterke aansluiting op de belevingswereld van de lerende en de toekomstige beroepspraktijk. Onze sector is prachtig en dat laten we graag zien in onze modules. Sfeer is een rode draad door de module heen.

9. On need to know basis
Alleen theorie die nodig/relevant is. En alles op het juiste moment.

10. Handige monitoring tooling (op afstand) t.b.v. goede individuele begeleiding 
Het platform verschaft de docent het inzicht om op afstand voortgang van de lerende te volgen (individueel en als klas) en individueel met hem / haar te communiceren.

 FloraVita - e-learning De Groene Wereld - Ontwikkelcentrum

Technisch kenmerken e-learning:

 • De e-learning wordt ontwikkeld in Greeny, het e-learningsplatform van het Ontwikkelcentrum / De Groene Wereld.
 • De leeromgeving wordt ontwikkeld als webapp. Hierdoor is de leeromgeving te bekijken op alle gangbare devices. Deze is te bereiken via de browser en niet te downloaden uit appstores.
 • Gebruikers krijgen toegang tot de cursus nadat ze zich hebben geregistreerd en een licentiecode hebben ingevoerd.

 

Inhoud en opbouw e-learning
In de e-learning maken we gebruik van de volgende didactische middelen:

 1. Video:
  1. Scenariofilms op locatie met een specialist aan het werk in de praktijk
  2. Een specialist aan het woord (in de praktijkomgeving opgenomen)
 2. Videoles
 3. Interactieve lessen (waarin de cursist vraaggestuurd de theorie eigen maakt)
 4. Cases
 5. Factcards (een digitale kaart waarop overzichtelijk informatie gepresenteerd staat)
 6. Trainers (een zelftest kennis wordt getoetst)
 7. Praktijkopdrachten (downloadbare pdf)

 

E-learning voor uw organisatie?
Deze e-learning kan op allerlei vakgebieden op maat worden gemaakt voor uw opleiding of cursus. Overal waar vakmanschap onderwezen wordt. Denk bijvoorbeeld aan de sector food, groene ruimte en agrocluster. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook voor het examen Knaagdieren IPM KBA de e-learning ontwikkeld.
Neem contact met ons op om eens vrijblijvend te sparren: (0318) 642 992

 FloraVita elearning VBW cursus