Minister Schouten onderschrijft urgentie Groenpact met extra impuls

vrijdag 18 jan. 2019
Minister Schouten onderschrijft urgentie Groenpact met extra impuls

Woensdag 16 januari jl. werd voor ruim driehonderd genodigden waaronder minister Carola Schouten ‘Groenpact 2e fase’ op de Groenpact Manifestatie gepresenteerd. Ook onze collega’s van het Ontwikkelcentrum waren hierbij aanwezig. 

Tijdens de manifestatie sprak de minister haar steun uit voor Groenpact en maakte ze bekend dat er nieuw geld vrijkomt voor praktijkonderzoek. Daarnaast ondertekende zij de Green Deal Natuurinclusieve landbouw, was de bekendmaking van de winnaars van de Impactprijs Groen Onderwijs 2018 en werden de resultaten van de eerste fase Groenpact gepresenteerd. Minister Carola Schouten: “De jongeren en studenten uit het groene onderwijs zijn de mensen die bepalen hoe de natuur, groen en ander plekken er in de toekomst uit gaan zien, hoe voedsel geproduceerd gaat worden. En niet alleen hoe we hiermee omgaan, maar ook hoe je dat laat aansluiten op maatschappelijke thema’s.”

Groenpact tweede fase
In de eerste fase van Groenpact is een basis gelegd voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en zijn diverse projecten gerealiseerd en acties ondernomen. De tweede fase heeft een nieuwe aanpak en richt zich meer op actuele maatschappelijke thema’s: Wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector? De partners van Groenpact zetten in op inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs, de doorwerking van kennis in de praktijk en de veranderende arbeidsmarkt. 

Voor de tweede fase stellen de partners gezamenlijk jaarlijks € 0,6 miljoen beschikbaar voor het platform Groenpact. Met concrete opgaven als vertrekpunt werkt Groenpact 2e fase aan arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie binnen bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opvangen van klimaatveranderingen in een stad, vertical farming in de tuinbouw, het realiseren van kringlooplandbouw of het creëren van waarde voor voedsel in de regio. Maar het kan ook gaan om dierenwelzijn of het belang van huisdieren voor eenzaamheidsbestrijding. Studenten en bedrijfsleven gaan samen aan de slag met de dilemma’s die de transitieopgaven met zich meebrengen. Daarbij blijft ook het versterken van de internationale positie van de sector een belangrijk doel.

Groenpact
Groenpact is een samenwerking van veertig partijen uit het groen onderwijs, bedrijfsleven en overheid om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Samen werken ze sinds 2016 aan de gezamenlijke ambitie om koploper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid. Meer informatie over Groenpact vindt u hier