Nieuw: Kiemquests voor het mbo

donderdag 04 apr. 2019
Nieuw: Kiemquests voor het mbo

Hoe kun je voedselinfecties voorkomen? Hoe zet je een aquaponics-systeem op? Hoe optimaliseer je de teelt van graan? Dit en meer leren uw studenten in onze nieuwe Kiemquests.

Kiemquest is een nieuw leermiddel waarin mbo-studenten aan de slag gaan met een actueel thema binnen een bepaald vakgebied. Aan de hand van diverse online bronnen doet een student kennis op over een specifiek onderwerp en past deze kennis direct toe in een praktijkgerichte opdracht. Zo vinden uw studenten op een snelle manier aansluiting bij actuele thema’s en inzichten uit de beroepspraktijk.

Opzet Kiemquest
Kiemquest is geschikt voor studenten niveau 3 en 4. Elke Kiemquest bestaat uit een inleiding, opdracht en een quiz. De opdracht is opgedeeld in verschillende stappen. Iedere stap beschrijft in het kort welke informatie de student dient te zoeken en te verwerken. De laatste stap is een afrondende opdracht die ook los te gebruiken is. Om de opgedane kennis te toetsen, kan de student een quiz doen. De quiz geeft direct terugkoppeling of een antwoord juist is. Daarnaast krijgt de student extra toelichting. Speciaal voor docenten is er docenteninformatie beschikbaar. Hierin zijn concrete zaken als de leerdoelen, duur, tips voor de uitvoeringen de wijze van beoordeling te vinden.

Overzicht Kiemquest
U vindt Kiemquest komend schooljaar op diverse Startpagina’s.

Startpagina Plant          Startpagina Groen, Grond, Infra Startpagina Voeding
Robotica Graanteelt Voedselveiligheid
Graanteelt Suikerbietenteelt Consumententrends
Suikerbietenteelt Aardappelteelt Eiwittransitie
Aardappelteelt Precisielandbouw Stadslandbouw
Precisielandbouw Robotica Voedselverspilling
Meerlaagse teelt Veiligheid, regelgeving, milieu, kennis van keten Graanteelt
Vertical farming    Suikerbietenteelt
Aquaponics Startpagina Veehouderij  Aardappelteelt
Waterteelt Suikerbietenteelt  
  Precisielandbouw Startpagina Groene ruimte
  Keten, kwaliteit en technisch management Vismigratie
     

Bekijk nu de nieuwe Kiemquests
Bent u benieuwd naar dit nieuwe interactieve lesmateriaal? Bekijk hier de Kiemquest Vismigratie.