Nieuw standaardwerk over ziekten en plagen bij bloembollen

maandag 28 mei. 2018
Nieuw standaardwerk over ziekten en plagen bij bloembollen

Afgelopen donderdag heeft Piet Boonekamp, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), het eerste exemplaar van het boek Ziekten en plagen bij bloembollen in ontvangst genomen. Deze uitgave is een nieuw standaardwerk voor de bloembollensector en geeft voor alle belangrijke bolgewassen aan welke ziekten, plagen en afwijkingen erin voorkomen, wat de onderliggende oorzaak is en wat eraan gedaan kan worden.

Ziekten en plagen bij bloembollen bestaat uit ruim 600 pagina’s met in totaal meer dan 500 foto’s. Het is een geheel herziene uitgave van de twee delen Ziekten en afwijkingen in bolgewassen, waarvan de laatste uitgave stamt uit het jaar 2000. Voor deze nieuwe uitgave zijn de twee delen samengevoegd tot één uitgave voor alle bolgewassen. Meer dan 50 nieuwe ziekten en plagen zijn toegevoegd en bestaande informatie is aangevuld en herschreven door de betrokken gewasonderzoekers van Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw & Bloembollen. Ziekten en plagen bij bloembollen is bedoeld voor ondernemers, werknemers, adviseurs en toeleveranciers in de bloembollensector, voor docenten en studenten in het groen onderwijs en voor andere geïnteresseerden.

Met het Project Studiebol werkt de Bollenacademie aan een goed scholingsaanbod om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. Samen met ons wordt er onder andere lesmateriaal voor de teelt en broei van diverse bolgewassen ontwikkeld.

Bent u benieuwd naar Ziekten en plagen bij bloembollen? Voor meer informatie en direct bestellen, gaat u naar onze webshop. Ook vindt u hier de eerdere uitgaven van de Bollenacademie over het telen en broeien van tulpen, lelies, hyacinten en over de bloembollenketen.