Overzicht doorlopende leerroutes vmbo-mbo nu online!

maandag 28 okt. 2019
Overzicht doorlopende leerroutes vmbo-mbo nu online!

Vanaf 2020 wordt het met het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo – mbo’ voor vmbo- en mbo-scholen makkelijker om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen en aan te bieden. Om de groene scholen hierbij te ondersteunen hebben we in opdracht van Connect Groen de aansluiting tussen het examenprogramma Profiel Groen en de Kwalificatiedossiers in het opleidingsdomein Voedsel, natuur en leefomgeving in kaart gebracht.  

In het overzicht vindt u leerroutes van alle Profielmodulen en Keuzevakken op drie niveaus (BB, KB en GL) uit het vmbo-programma Profiel Groen en de volgende vijf Kwalificatiedossiers: Dierverzorging, Bloem, groen en styling, Groene ruimte, Agro productie, handel en technologie en Voeding.

Het overzicht met de doorlopende leerroutes is hier op onze website te vinden. U kunt de gewenste bestanden  direct downloaden en printen.  

Vragen?
Wilt u meer weten over het overzicht en de mogelijkheden van het gebruik van de bestanden? Dan kunt u contact opnemen met Connect Groen of met het team van het Ontwikkelcentrum. 

Heeft u vragen over de mogelijkheden die de wet straks biedt voor het inrichten van doorlopende leerroutes? Dan kunt u contact opnemen met Edith Diepeveen van Connect Groen.