Vier webinars voor docenten over transitie kringlooplandbouw

woensdag 28 apr. 2021
Vier webinars voor docenten over transitie kringlooplandbouw

Hoe kunnen veehouderijdocenten inspelen op de veranderingen in de sector? Hoe krijg je studenten mee in de landbouwtransitie? CIV Groen organiseert een serie van 4 webinars over opleiden in de veehouderij. In het eerste webinar staat het voedselsysteem in de nabije toekomst centraal.

Op 8 april organiseerde Praktijkcluster Dier en Praktijkcluster Agro van CIV Groen en de Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij een eerste webinar uit een reeks van vier webinars over de veranderingen in de veehouderij en de akkerbouw. Bij de toepassing van kringlooplandbouw zul je toe moeten naar een systeem waarin je maatschappij, akkerbouw en veehouderij meer met elkaar verbindt.

Meer hierover en de data van de volgende webinars vindt u op de website van Groenpact.