Docenten over hun ervaringen met onze leermiddelen

In onze vaste rubriek ‘Docenten over…’ vertellen vmbo- en mbo-docenten en -leerlingen over hun ervaringen met onze leermiddelen. Wilt u ook uw ervaringen met onze leermiddelen delen? Laat ons dit dan weten.

VMBO

'Via één van mijn collega’s ben ik in contact met het Ontwikkelcentrum gekomen en ben ik gevraagd om een rol te spelen bij de ontwikkeling van de nieuwe methode Expeditie Groen. Samen met een aantal docenten vervul ik de rol van resonans.'

Marcel Jillissen, docent bloem en techniek bij Wellantcollege vmbo Houten
Lees meer...


‘Ik ben docent bij het Wellantcollege in Amersfoort en verzorg het vak VAP voor zowel de vmbo onder- en bovenbouw. Ik maak hiervoor onder andere gebruik van de methode Profiel Groen. Zo werk ik met de Profielmodule
Tussen productie en verkoop en de Keuzemodule Voeding, hoe maak je het?.’

Ruud Odijk, vmbo-docent VAP bij Wellantcollege Amersfoort
Lees meer...


Maak kennis met docenten Richard Bezemer, Siebren Polman en hun leerlingen van Terra Eelde. In deze video nemen zij u mee de klas in en vertellen zij alles over de methode Profiel Groen, hoe zij het lesmateriaal inzetten, hun ervaringen en die van hun leerlingen en geven ze tips over o.a. het gebruik van het materiaal en hoe te differentiëren.
Lees meer…


‘Ik werk nu meer dan een jaar met de methode Profiel Groen. Ik verzorg lessen van Profielmodule 2 en 3, Tussen productie en verkoop en Vergroening stedelijke omgeving voor de bovenbouw GL en de tweede klas van het groene lyceum’.

Andra Verhagen, docent Profiel Groen en sectievoorzitter Praktijkvakken bij de Groene Welle in Zwolle
Lees meer….

‘Ik werk sinds de invoering van het nieuwe examenprogramma met de methode Profiel Groen. Ik verzorg de lessen van Profielmodule 3, Vergroening stedelijke omgeving en de keuzevakken Werk in tuin en landschap en Tuinaanleg en –onderhoud’.

Wick van Dam, docent Profiel Groen bij het Wellantcollege Westvliet in Den Haag
Lees meer...


MBO

'‘Ik heb altijd in de bloemen gewerkt. Eerst in het bloemistenvak en daarna in het onderwijs. Na acht jaar onderwijs bij AOC Oost te hebben gegeven, is dit mijn tweede jaar als docent Bloem bij de Groene Welle in Zwolle. Ik heb altijd uitgebreid gebruik gemaakt van leermiddelen van het Ontwikkelcentrum waaronder de ECC. Inmiddels werk ik meer dan een half jaar met de nieuwe Startpagina’s Bloem & Styling.'

Annoeschka Turksema, docent Bloem bij de Groene Welle in Zwolle
Lees meer...


‘Sinds dit schooljaar werken wij met de Startpagina’s Bloem & Styling. In mijn klas heb ik studenten van verschillende niveaus. Wij maken daarom gebruik van de Startpagina’s Bloem niveau 2, 3 en 4. Mijn studenten werken zelfstandig het lesmateriaal op de Startpagina door.’

Henri ten Have, docent en teamcoördinator Bloem bij Aeres Almere
Lees meer…


‘Sinds dit schooljaar werken wij met de Startpagina’s voor Groene Ruimte. Naast docent houd ik me als ontwikkelaar bij AOC Oost bezig met het inhoud geven aan het onderwijsprogramma van de BOL- en BBL-opleidingen van Groene ruimte.’

Chantal ter Steege, docent mbo Groene ruimte, coach/begeleider voor niveau 3 en 4 en ontwikkelaar bij AOC Oost
Lees meer… 


‘De Startpagina Groen, Grond Infra is op verzoek van het Landelijk Overleg Loonwerk (LOL) ontstaan. Ik ben medevoorzitter van deze overleggroep. Deze overleggroep bestaat uit docenten Loonwerk van alle AOC’s en de sociale partners. Ook het Ontwikkelcentrum is al jaren nauw betrokken.'

Armin Satter, docent Groen Grond Infra bij Aeres MBO Barneveld en medevoorzitter Landelijk Overleg Loonwerk
Lees meer…


‘Vanuit mijn ervaring als docent Groene ruimte en zelfstandig ondernemer ben ik gevraagd om een rol te spelen bij de ontwikkeling van de nieuwe Startpagina’s en dan specifiek voor de Startpagina Groene ruimte. Waarom ik ja heb gezegd? Ik vind het erg leuk om hieraan mee te werken. Ik vind het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om goed lesmateriaal tot mijn beschikking te hebben. Naast het screenen van bestaand lesmateriaal op actualiteit en bruikbaarheid werk ik in de rol van auteur aan een nieuwe module voor Groene ruimte.’

Eric Soer, zelfstandig ondernemer en docent/projectleider bij Groenhorst Velp
Lees meer…