Methode Expeditie Groen

In de groene sector is veel te beleven! Met de methode Expeditie Groen maken uw vmbo-leerlingen in klas 1 en 2 kennis met de verschillende sectoren binnen groen en ontdekken ze welke mogelijkheden de groene wereld hen biedt. 

 • Complete methode voor de onderbouw van vmbo-groen.
 • Maakt uw leerlingen enthousiast voor de eigentijdse mogelijkheden binnen groen.
 • Aansluiting bij de belevingswereld van uw leerlingen.
 • Afwisselende mix van theorie en praktijk.
 • Doorlopende leerlijn vmbo-onderbouw – vmbo-bovenbouw – mbo.
 • Met een betere basis naar de bovenbouw en daarmee beter voorbereid naar het examen.
 • Flexibel in te zetten in uw lessen. 

 

De methode Expeditie Groen

Groene talenten ontdekken
Met de methode Expeditie Groen bent u verzekerd van actueel en professioneel lesmateriaal dat leerlingen enthousiast maakt voor de groene sector. Hiermee kunnen ze een weloverwogen keuze maken bij de keuzevakken in de bovenbouw én een groene vervolgopleiding vinden die past bij hun talenten. Er wordt een eigentijds beeld geschetst van de groene vakgebieden, met veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid en de nieuwe beroepsmogelijkheden die daardoor ontstaan.

Doorlopende leerlijn: vmbo onderbouw – vmbo-bovenbouw - mbo
De methode Expeditie Groen vormt een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw: zowel theorie als praktijk die in het examen terugkomt, wordt nu al aangeboden op een manier die past bij de doelgroep. Zo beginnen de leerlingen met een goede basis aan de bovenbouw én ontstaat er in leerjaar 3 en 4 ruimte om extra aandacht te besteden aan lastige onderwerpen of extra praktijkopdrachten.

Groen moet je doen!
Uw leerlingen zijn doeners. Leren door doen staat centraal in de methode Expeditie Groen. Elke les bevat een praktisch element waarbij uw leerlingen op een speelse en actieve wijze aan de slag gaan met de lesstof. Naast theorielessen bevat de methode veel materiaal voor praktijklessen. 

Flexibiliteit en keuzevrijheid

De methode Expeditie groen is overzichtelijk per thema gestructureerd. Verspreid over leerjaar 1 en 2 werken uw leerlingen aan zes thema’s: Bloem, Voeding (kennismaking en verdieping), Dier (kennismaking en verdieping), Groene ruimte, Plant en Groen & styling. In elk leerwerkboek komen 2 thema’s aan bod; er zijn 2 leerwerkboeken per jaar.

De flexibele opbouw maakt het mogelijk om uw lessen conform u wensen vorm te geven. De methode bestaat uit verschillende componenten, die samen zorgen voor gemak én keuzevrijheid:

 • 4 leerwerkboeken waarin leerlingen actief aan de slag gaan met korte, afwisselende stukjes theorie.
 • Een website met ondersteunend materiaal: aansprekende filmpjes, links naar digitale bronnen, informatie over beroepen en opleidingen. Ook vindt u hier ingrediënten om samen met uw leerlingen een portfolio op te bouwen.
 • Een breed aanbod aan praktijkopdrachten die aansluiten bij de theorie. U kunt bij elke theorieles kiezen uit meerdere praktijkopdrachten. Zo vindt u altijd opdrachten die aansluiten bij de faciliteiten op uw school, de verschillende seizoenen en de interesses van u en uw leerlingen.
 • Speciaal voor docenten is extra ondersteunend materiaal waaronder een docentenhandleiding beschikbaar.  

De methode bekijken

Nieuwsgierig naar de methode Expeditie Groen? In onze webshop vindt u meer informatie over de leerwerkboeken en krijgt u een indruk van het lesmateriaal. Bij ieder leerwerkboek vindt u een inkijkexemplaar.

Uw voordelen op een rij

 • Complete methode voor de onderbouw van vmbo-groen.
 • Maakt uw leerlingen enthousiast voor de eigentijdse mogelijkheden binnen groen.
 • Actueel en professioneel lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van uw leerlingen.
 • Afwisselende mix van theorie en praktijk.
 • Doorlopende leerlijn vmbo-onderbouw – vmbo-bovenbouw – mbo.
 • Met een betere basis naar de bovenbouw en daarmee beter voorbereid naar het examen.
 • Flexibel in te zetten in uw lessen.