Methode Profiel Groen Onderbouw

NIEUW: Profiel Groen Onderbouw – theorie én praktijk op het vmbo

Groen moet je doen! Zeker voor leerlingen van vmbo onderbouw is het van belang om via theorie én praktijk kennis te maken met de nieuwste trends en innovaties in de groene sector. Om zo inzicht in de eigen talenten in groen te ontdekken.

Uit de vele gesprekken die wij gehad hebben met docenten binnen het groene vmbo blijkt dat er behoefte is aan lesmateriaal dat een solide basis legt voor de bovenbouw en het toekomstige beroep, waarbij de praktijk centraal staat, leerlingen leren door te doen, en kennis compact, vraaggestuurd en met visuele middelen wordt aangeboden. Waarmee leerlingen hun eigen talenten ontdekken, vakvaardigheden en algemene vaardigheden ontwikkelen.
Met én voor docenten is hiervoor de nieuwe methode ‘Profiel Groen Onderbouw’ ontwikkeld, beschikbaar vanaf schooljaar 2022–2023.

Goede basis vmbo groen onderbouw
De methode ‘Profiel Groen Onderbouw’ is uitsluitend digitaal beschikbaar met dezelfde opbouw als Profiel Groen bovenbouw.
De praktijkopdrachten zijn printbaar en digitaal invulbaar. Verder bevat de methode theorie met verwerkingsvragen, per thema een ‘test jezelf’, flitskaarten en beroepeninfo.
Met de speciale docentenlicentie beschikt u naast al het leerlingenmateriaal over eindopdrachten (inclusief correctiemodel), instructies bij de praktijkopdrachten, leerdoelenoverzichten en antwoordmodellen. Dat scheelt veel tijd.

Via uitdagende praktijkopdrachten en compacte theorie maken uw leerlingen kennis met de verschillende groene vakgebieden. In twee jaar tijd verwerven ze zo de essentiële vaardigheden, kennis en houding die nodig is voor een goede start in de bovenbouw.
Vanaf schooljaar 2022-2023 kunt u in de onderbouw werken met de nieuwe methode: ‘Profiel Groen Onderbouw’. Met deze lesmethode legt u de beste basis voor de bovenbouw.

‘Profiel Groen Onderbouw’ bereidt via een goed doordachte doorlopende leerlijn, dezelfde opbouw en structuur, perfect voor op de profieldelen van ‘Profiel Groen Bovenbouw’ en de keuzevakken.

 

Vier pijlers van nieuwe methode ‘Profiel Groen Onderbouw’

 1. Structuur en houvast voor uw leerlingen
 2. Praktijk staat centraal; daar binnen ruime keuzemogelijkheden
 3. Innovatief – sluit aan bij belevingswereld van leerlingen
 4. Goed doordachte doorlopende leerlijn voor de beste voorbereiding op de bovenbouw

1. Structuur en houvast voor uw leerlingen
De methode Profiel Groen heeft een vaste omvang en structuur. Structuur geeft rust en houvast voor uw leerlingen en docenten. Heldere leerdoelen, stappenplannen en beoordelingspunten helpen de leerling om zelfstandig te werken. Hierbij kan de leerling teruggrijpen op instructiekaarten die stap voor stap belangrijke handelingen uitleggen.

Bovendien maakt dit het werken met de methode eenvoudig. Door de vaste omvang van ieder hoofdstuk en les weet u als docent precies waar u aan toe bent. Dit draagt bij aan een overzichtelijke planning. Ook zorgt dit ervoor dat lessen gemakkelijk overdraagbaar zijn.

De theorie is compact, visueel en voorzien van gevarieerde vragen met uitgebreide online feedback. Zo verwerft de leerling snel de belangrijkste kennis en blijft er driekwart van de tijd over voor de praktijk.
De opzet en omvang van de praktijkopdrachten zijn vergelijkbaar met de bovenbouw.

Vijf thema’s
Leerjaar 1 en 2 bestaan beide uit vijf thema’s:

 • Dier
 • Voeding
 • Bloem
 • Groen
 • Plant

In leerjaar 2 worden kennis en vaardigheden verder uitgebouwd, waarbij het materiaal van leerjaar 1 beschikbaar blijft. Zo kunt u eenvoudig onderdelen nog eens herhalen of verder uitdiepen.

 • Elk thema bestaat uit acht lessen.
 • Een les is gebaseerd op twee klokuren en bestaat uit compacte theorie met vragen en een praktijkopdracht van ca. 90 minuten.
 • Binnen een les kan op tempo en niveau gedifferentieerd worden.

Naast deze acht lessen zijn er per thema vijf extra praktijkopdrachten, waarvan één met LOB-invulling (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding).

 

2. Praktijk staat centraal; daar binnen ruime keuzemogelijkheden
Elk thema omvat naast de acht vaste lessen nog vijf extra praktijkopdrachten om uit te kiezen. Zo sluit de methode altijd aan op uw wensen en omstandigheden. Daarbinnen zijn er ruime mogelijkheden voor tempo- en niveaudifferentiatie.
De praktijkopdrachten zijn te printen en digitaal in te vullen.
Instructies bij de praktijkopdrachten vindt u in de speciale docentenlicentie.

 

3. Innovatief – sluit aan bij belevingswereld van leerlingen
De wereld is continu in beweging. Groen krijgt een steeds grotere rol op de agenda. Duurzaamheid en innovatie kunnen niet losgekoppeld worden. Via theorie en praktijk maken leerlingen kennis met de nieuwste trends en innovaties in de groene sector. Dit wordt ook praktisch toegepast: zo gaan de leerlingen bij Voeding aan de slag met vega-gerechten en voorkomen van voedselverspilling. Bij Groen maken de leerlingen oplossingen die de biodiversiteit in de tuin bevorderen. Over de thema’s heen leren ze afval scheiden, zuinig omgaan met materialen etc.

 

4. Goed doordachte doorlopende leerlijn
‘Profiel Groen Onderbouw’ bereidt via een goed doordachte doorlopende leerlijn perfect voor op de profieldelen en keuzevakken in de bovenbouw. Vaardigheden worden geoefend en uitgebouwd in een rijk aanbod praktijkopdrachten. Zo ontwikkelt de leerling bovendien algemene vaardigheden als het creëren van een overzichtelijke werkplek, veilig werken, afval scheiden en samenwerken.

perfecte basis door een doorlopende leerlijn

 

Uitdagende praktijkopdrachten
Met ‘Profiel Groen Onderbouw’ bent u driekwart van de tijd bezig met de praktijk. De opzet en omvang van de praktijkopdrachten is vergelijkbaar met de bovenbouw. Het zelfstandig werken wordt gestimuleerd door heldere leerdoelen, stappenplannen en beoordelingspunten en de instructiekaarten.

Oriëntatie op de groene sector en op eigen talenten
Zeker in de onderbouw is het van belang om succeservaringen op te doen en je eigen talenten te ontdekken. In de tweede klas kijken we daarbij ook vooruit naar groene vervolgopleidingen en kansen op de arbeidsmarkt.


Flexibiliteit en zekerheid
‘Profiel Groen Onderbouw’ biedt flexibiliteit en zekerheid. Naast de acht vaste lessen bij elk thema zijn er nog vijf extra praktijkopdrachten om uit te kiezen. Zo sluit de methode altijd aan op uw wensen en omstandigheden. Daarbinnen zijn er ruime mogelijkheden voor tempo- en niveaudifferentiatie.
Anderzijds biedt de vaste opzet en structuur houvast voor leerling en docent. Voor de docent bieden we zekerheid en gemak middels de uitgebreide docentenhandleiding en de eindopdrachten voorzien van correctiemodel.


Voor de leerling
De methode ‘Profiel Groen Onderbouw’ is uitsluitend digitaal beschikbaar. De leerlingen werken in dezelfde digitale leeromgeving als in de bovenbouw, zo wennen zij al aan het soort lesmateriaal en aan de opzet.

profiel groen onderbouw

Het lesmateriaal bestaat uit:

 • Theorie met vragen (inclusief feedback en inzicht in de eigen voortgang)
 • Praktijkopdrachten (printbaar en digitaal invulbaar)
 • Instructiekaarten
 • Test jezelf
 • Flitskaarten
 • LOB Portfolio
 • Beroepeninfo

 

uitdagende praktijkopdrachten

Voor de docent
De speciale docentenlicentie omvat het leerlingenmateriaal, met daarbij eindopdrachten (inclusief correctiemodel), instructies bij praktijkopdrachten, leerdoelenoverzichten en antwoordmodellen.

 

FAQ: Waarom is Profiel Groen alleen online?
Wij streven ernaar om de leerlingen zoveel mogelijk in de praktijk te laten leren. Ze zitten een deel van de les achter het scherm, de rest is praktijk. Praktijkopdrachten kan je printen en op papier doorwerken. Verder werk je dus vooral met je handen. 

Voordelen van digitaal:

 • voortgang gemakkelijk te zien,
 • automatische feedback,
 • oefenen via test jezelf en flitskaarten;
 • filmpjes in plaats van veel tekst in theorie(boeken).
 • Voor de bovenbouw hebben wij de succesvolle methode Profiel Groen Bovenbouw. Deze online omgeving is gelijk aan die van de bovenbouw, waardoor doorstromen eenvoudiger gaat. Ze zijn immers al gewend aan deze online omgeving.
 • Budget kwestie: we zijn ons bewust van het beperkte budget op de meeste scholen. Het maken van een lesboek voor een relatief kleine doelgroep is kostbaar. Als wij deze kosten doorberekenen wordt deze methode te kostbaar voor de scholen.

 

Aandacht voor rekenvaardigheid voor de praktijk
Profiel Groen Onderbouw heeft ruime aandacht voor rekenvaardigheden. Dit gebeurt in de context van de praktijkopdracht, bijvoorbeeld oppervlakte berekenen bij bestraten, een recept omrekenen naar meer personen, benodigde hoeveelheid voer uitrekenen voor dieren op school, de kostprijs van een bloemstukje berekenen, enzovoort.

 

Voordelen Profiel Groen Onderbouw op een rijtje:

 • Actuele en innovatieve leermiddelen
 • Digitale leeromgeving
 • Groot aanbod praktijkopdrachten met heldere beoordelingspunten (printbaar en digitaal invulbaar)
 • Mogelijkheden voor tempo- en niveaudifferentiatie
 • Duidelijke structuur geeft rust en houvast aan uw leerlingen
 • Doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw en naar het mbo.


Zelf even werken met Profiel Groen Onderbouw?

Vraag hier een proeflicentie aan. Dan kunt u alvast een kijkje nemen.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, neem dan contact op met onze collega Joris Derksen (j.derksen@ontwikkelcentrum.nl / 0318-642992).
Hij spreekt u graag via een online afspraak of – veilig volgens RIVM richtlijnen – op uw school.

 Profiel Groen Onderbouw