METHODE ANIMALIS VOOR DE SECTOR DIERVERZORGING


Complete methode voor opleidingen in de sector Dierverzorging. De methode Animalis biedt u en uw studenten een grondige, praktische voorbereiding op het examen en het werken in de beroepspraktijk en brengt het toekomstige beroep tot leven!

 • Nieuwe kwalificatiedossier Dierverzorging als basis
 • Focus op de beroepspraktijk
 • Flexibel en modulair van opzet
 • Online leren met voortgangsrapportage en handige communIcatietools
 • Échte e-learning via een modern, innovatief platform
 • Beschikbaar vanaf schooljaar 2022-2023!

Animalis methodewijzer

 

Proefkatern bekijken?

Animalis Proefkatern AFP


4 EDITIES
ANIMALIS is de nieuwe lesmethode voor mbo-opleidingen in de sector Dierverzorging: verzorging, management en paraveterinair. De methode bevat edities voor de opleidingen:

 • Medewerker dierverzorging (niveau 2)
 • Zelfstandig medewerker dierverzorging (niveau 3)
 • Bedrijfsleider dierverzorging (niveau 4)
 • Dierenartsassistent paraveterinair (niveau 4)


WAAROM DE METHODE ANIMALIS?

Nieuwe kwalificatiedossier Dierverzorging als basis
De methode ANIMALIS voor de sector Dierverzorging bereidt uw studenten 100% voor op het examen. Zowel op het theoretische als op het praktische deel. Het nieuwe kwalificatiedossier mbo-Dierverzorging vormt het uitgangspunt van de vier edities. Dit kwalificatiedossier gaat in met ingang van schooljaar 2022-2023. ANIMALIS is dus helemaal van deze tijd. De methode sluit aan bij de laatste kennis en inzichten over de sector Dierverzorging.

Focus op de beroepspraktijk
De toekomstige beroepspraktijk van studenten staat in ANIMALIS centraal. Als dierverzorger of als dierenartsassistent-paraveterinair krijgen ze te maken met een groot aantal beroepshandelingen. Tijdens hun voorbereidende mbo-opleiding leggen ze hiervoor samen met u als docent de basis. De methode daagt hen uit om deze handelingen te oefenen én toe passen in realistische praktijksituaties. Dankzij deze focus op hun toekomstige werkzaamheden is ANIMALIS een leuke, aantrekkelijke en effectieve methode. 

Flexibel en modulair van opzet
ANIMALIS biedt u als docent volledige ondersteuning. Met deze methode leidt u uw studenten van A tot Z op tot vakbekwame beroepsbeoefenaren. De vaste structuur en overzichtelijke opbouw geven hierbij houvast en richting. Dat is prettig, voor u én uw studenten.

Online leren met voortgangsrapportage & handige communicatietools
Vandaag de dag werken en leren studenten graag in hun eigen tijd en tempo. Om deze werkwijze te faciliteren, hoort bij ANIMALIS een aansprekende, digitale leeromgeving. Die loopt als een rode draad door de methode. Aan de hand van praktische vragen doorlopen uw studenten het belangrijkste lesmateriaal en gaan ze actief aan het werk. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Studenten krijgen direct feedback én hebben zo een goed inzicht in hun voortgang. Als docent ziet u in één oogopslag de voortgang van de groep en van individuele studenten. Tevens kunt u als docent handig 1-op-1 of klassikaal communiceren binnen dezelfde leeromgeving.

 

EEN VISUELE MIXED MEDIA METHODE
ANIMALIS brengt het toekomstige beroep in al zijn aspecten tot leven. Daarnaast schetst de methode een modern beeld van de sector. Elke editie omvat een compleet pakket met diverse op maat ontwikkelde leermiddelen. Elk leermiddel heeft zijn eigen doel, opzet en voordelen. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om op een aantrekkelijke en actieve manier les te geven. 

Animalis Modulen overzicht Samenhang

 UW VOORDELEN OP EEN RIJ!

De nieuwe, baanbrekende methode ANIMALIS:

 • Ontzorgt u als docent volledig. Uw studenten zijn naadloos voorbereid op het theorie- en het praktijkdeel van het examen, én op het werken in de beroepspraktijk.
 • Biedt u zekerheid. De methode Animalis is curriculum dekkend en gebaseerd op het basis- en profieldeel van het nieuwe kwalificatiedossier Dierverzorging (2021).
 • Levert u tijdwinst op. U heeft een complete methode waarmee u uw studenten van A tot Z kunt opleiden tot een vakbekwame beroepsbeoefenaar. Dit betekent dat u minder tijd nodig heeft om uw lessen voor te bereiden en samen te stellen;
 • Is flexibel en modulair. De methode biedt volop de mogelijkheid voor eigen inbreng;
 • Maakt leren leuk! De methode sluit aan bij de belevingswereld van uw studenten en biedt veel variatie;
 • Het toekomstige beroep is het uitgangspunt en komt in alle aspecten tot leven;
 • Maakt online leren echt mogelijk. Er wordt gebruik gemaakt van een modern, innovatief e-learningplatform (echte e-learning).

 

BENIEUWD NAAR MEER?
Wilt u meer weten over de methode ANIMALIS? We geven u graag meer tekst en uitleg en laten graag een preview van deze baanbrekende methode zien. Neem hiervoor contact met ons op via 0318-642992 of via info@ontwikkelcentrum.nl en maak een vrijblijvende (online) afspraak.


DE METHODE ANIMALIS WORDT ONDER DE VLAG VAN DE GROENE WERELD UITGEGEVEN. DE GROENE WERELD IS EEN INITIATIEF VAN HET ONTWIKKELCENTRUM.

 

 

De Groene Wereld

“De Groene Wereld” is de nieuwe naam van onze organisatie die we in 2022 lanceren. Met De Groene Wereld slaat het Ontwikkelcentrum als organisatie een nieuwe weg in. Als gespecialiseerd ontwikkelaar van leermiddelen voor de groene sector verbinden we kennis en ervaring voor duurzaam leren.

We ontwikkelen moderne, uitdagende leermiddelen voor het vmbo, mbo én het bedrijfsleven.
In deze leermiddelen staat niet alleen het mooie groene beroep centraal. Ook bieden ze leerlingen, studenten en cursisten de juiste mix van kennis en vaardigheden in hun opleiding tot bekwame beroepsbeoefenaars. En onze leermiddelen enthousiasmeren de volgende generatie tot verduurzaming van de groene sector en de wereld.

De Groene Wereld