Nieuw online lesmateriaal voor de cursus IPM-Knaagdierbeheersing


Er is nieuw online lesmateriaal voor de cursus IPM-Knaagdierbeheersing beschikbaar! De aansprekende interactieve e-learning bevat alle informatie om uw cursisten op te leiden voor het nieuwe examen IPM-KBA. 

  • Aansprekende interactieve e-learning
  • Naadloze aansluiting nieuwe wetgeving & examen IPM-KBA
  • Praktijk staat centraal
  • Heldere uitleg
  • Flexibel in uw cursussen in te zetten
  • 24/7 inzicht vorderingen cursisten
  • In nauwe samenwerking met KAD en de AOC’s ontwikkeld
  • Nu beschikbaar!

 

 


Nieuwe wet- en regelgeving 
Vanaf 2023 geldt nieuwe regelgeving voor knaagdierbeheersing. Regels voor bestrijding buiten gaan nu ook binnen stallen en gebouwen gelden. Hierbij moet er gewerkt worden volgens de richtlijnen van Integrated Pestmanagement. Alle boeren en tuinders die op eigen bedrijf met biociden werken om ratten te weren of beheersen, dienen in het bezit te zijn van de licentie IPM-KBA. Met de e-learning IPM-Knaagdierbeheersing, ontwikkeld in nauwe samenwerking met het KAD en de AOC’s, heeft u alle vereiste lesstof om uw cursisten optimaal op te leiden.  

 

 Praktijk centraal
De realiteit op verschillende agrarische bedrijven is het vertrekpunt van het nieuwe digitale cursusmateriaal. Elke agrarische sector heeft zijn eigen specifieke risico’s en uitdagingen als het gaat om knaagdieren. In het aansprekende cursusmateriaal worden verschillende agrarische sectoren behandeld. Van pluimveehouders, varkenshouders, melk- en vleeskoehouders, open teelt tot glastuinbouw. Al deze sectoren komen aan bod via herkenbare video’s, casussen en beeldmateriaal.

 

 

 


Heldere uitleg
Via bondige teksten en uitlegvideo’s, afgewisseld met vragen voorzien van feedback, maken uw cursisten zich de benodigde kennis over de IPM-werkwijze eigen. Op de factcards staat puntsgewijs de essentiële informatie. Met een afsluitende trainer kunnen uw cursisten controleren of ze een onderdeel beheersen.

 

  

 

Naadloze aansluiting op nieuwe regelgeving en examen
Het nieuwe digitale cursusmateriaal sluit naadloos aan op de nieuwe regelgeving en op het nieuwe examen IPM-KBA. Het online lesmateriaal, in combinatie met een fysieke bijeenkomst, biedt uw cursisten alle benodigde kennis en inzichten voor (her)certificering. Voor het behalen van het certificaat IPM-KBA behandelt u module 1 tot en met 4 van het online cursusmateriaal. Module 5 omvat extra casussen die zowel voor certificering als hercertificering kunnen worden doorgenomen. Ook wordt in module 5 de IPM-werkwijze samengevat en herhaald; de ideale opfrismodule voor hercertificering.

 

24/7 inzicht vorderingen cursisten
In het digitale dashboard krijgt u in één oogopslag inzicht in de vorderingen van uw cursisten. U ziet eenvoudig wat uw cursisten hebben gedaan en waar ze tegenaan lopen. Dit biedt u de mogelijkheid om de fysieke bijeenkomst optimaal in te vullen.

 

 

Flexibele e-learning
U bepaalt de invulling van uw cursus. U heeft de keuze uit verschillende casussen en video’s, zodat u goed kunt aansluiten bij de agrarische sector(en) waaruit uw cursisten afkomstig zijn. Daarnaast kunnen uw cursisten eenvoudig in hun eigen tijd en tempo met het online cursusmateriaal aan de slag. U bepaalt wat voorafgaand aan de fysieke bijeenkomst dient te worden voorbereid en wat u ter plaatse wilt behandelen.

 

 

 

Meer informatie & bestellen
Het nieuwe cursusmateriaal is digitaal beschikbaar en uitsluitend te bestellen door de AOC’s of opleidingsinstituten die deze cursussen verzorgen.
Voor € 45 exclusief btw (€ 49 incl. btw ) krijgt uw cursist een licentie die toegang geeft tot het lesmateriaal. Deze licentie is vanaf activatie 5 jaar geldig.

Dit digitale cursusmateriaal is bij ons te bestellen via onderstaand bestelformulier.

 

Vragen en/of opmerkingen?
Wilt u meer weten of heeft u vragen over het nieuwe digitale lesmateriaal voor de cursus IPM-Knaagdierbeheersing? Laat ons dit dan weten en neem contact met ons op.