Onze partners

Een leefbare, duurzame wereld voor iedereen! Voor deze uitdaging staat de wereld. De groene educatieve sector speelt hierin een belangrijke rol. De behoefte aan vakbekwame beroepsbeoefenaars is groter dan ooit. Als De Groene Wereld dragen wij hieraan bij met aantrekkelijke, kwalitatieve leermiddelen voor het vmbo, mbo en cursus & contractonderwijs. We  werken nauw samen met docenten uit het groene onderwijs en deskundigen uit het bedrijfsleven in de groene sectoren. En natuurlijk met relevante organisaties, zoals AOC's en brancheverenigingen. Vanaf schooljaar 2022-2023 zijn we daarnaast ook Business Supporter van het Wereld Natuur Fonds.

De Groene Wereld is Business Supporter van het Wereld Natuur Fonds.

Bescherm en herstel natuur wereldwijd

De Groene Wereld is Business Supporter van het Wereld Natuur Fonds. Mensen zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur. Sterker nog, we zijn natuur. Zonder die prachtige dieren en planten kunnen we niet leven. Alleen met natuur in al haar diversiteit hebben we een gezonde toekomst. Daarom is het belangrijk om natuur te beschermen. Wij staan achter de missie van WWF om een wereld te creëren waarin mens en natuur in harmonie leven.