MISSIE EN VISIE

Docenten in groen onderwijs ondersteunen door de ontwikkeling van actuele en professionele leermiddelen waarmee de lerende het allerbeste uit zichzelf kan halen en zich optimaal kan voorbereiden op de beroepspraktijk, dat is onze missie. 

Dit doen we door:

  • Samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek
  • Bijdragen aan aantrekkelijker maken groen onderwijs
  • Actuele, interactieve leermiddelen op maat
  • Aansluiten bij belevingswereld leerlingen en studenten
  • Abonnementsrelatie met klanten
  • Not for profit

Wij hanteren hierbij drie kernwaarden: 

Persoonlijk
Wij stellen u als klant en gebruiker van leermiddelen centraal. Uw wensen en behoeften vormen ons uitgangspunt. Binnen de grenzen van uw en onze mogelijkheden streven we zoveel mogelijk naar leren op maat, rekening houdend met de meest relevante verschillen op het gebied van leren en leeromgevingen. Daarnaast is onze aanpak persoonlijk. Wij streven naar persoonlijk contact met u voor samenwerkingen, feedback, vragen en uitleg.

Praktisch
Ons doel is onze leermiddelen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij uw onderwijspraktijk én bij de toekomstige beroepspraktijk van uw leerlingen en studenten. Door nauwe samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven zijn onze leermiddelen toegesneden op de praktijk. Wij bieden onze leermiddelen in verschillende vormen aan, wat tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk maakt en aansluit bij de belevingswereld van uw leerlingen en studenten.

Plezier
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het leren op eigen niveau en manier, succesvoller is, en daardoor als leuker wordt ervaren. Om kennis over te brengen op een wijze die aansluit bij de belevingswereld van uw leerlingen en studenten, streven we ernaar om leermiddelen te ontwikkelen waarbij we steeds meer gebruik maken van onder andere interactieve media zoals video’s, animaties, infographics en games.