MISSIE EN VISIE

Onze missie
Als gespecialiseerde ontwikkelaar van leermiddelen voor de groene sector, verbinden wij kennis en ervaring voor duurzaam leren.

 

Onze visie

Opleiden tot vakbekwame beroepsoefenaars die bijdragen aan de duurzame groene sector en wereld. 

Een leefbare, duurzame wereld voor iedereen! Voor deze uitdaging staat de wereld. Ook wij van De Groene wereld gaan hiervoor. De groene sector – de sector waarin wij actief zijn - speelt hierin een belangrijke rol. De behoefte aan vakbekwame beroepsbeoefenaars is groter dan ooit. Wij van De Groene Wereld dragen hieraan bij met aantrekkelijke, kwalitatieve leermiddelen voor  het vmbo-, mbo-groen en cursus & contract onderwijs.

Wij verrijken en didactiseren kennis tot modulaire, aansprekende leermiddelen waarmee leerlingen, studenten en cursisten opgeleid kunnen worden tot bekwame beroepsbeoefenaars, waarin het mooie groene beroep centraal staat én die enthousiasmeren voor de verduurzaming van de groene sector en de wereld. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en geloven in co-creatie.

Wij werken altijd nauw samen met docenten uit het groene onderwijs en met deskundigen uit het bedrijfsleven in de groene sectoren. Met als doel het beschikbaar stellen van producten en diensten die aansluiten bij de wensen en behoeften van het onderwijs en de lerende.