Samenwerking Bollenacademie en Ontwikkelcentrum in project Studiebol

‘Het is belangrijk dat kennis over bloembollen behouden blijft. Dit is één van de redenen dat het project Studiebol is gestart. Inmiddels zijn er de eerste resultaten. Zo verschenen onlangs de uitgaven ‘De broei van tulpen’ en ´De teelt van tulpen´, vertelt Stan van Oers, projectleider van het project Studiebol.

Begin 2016 werd het startsein van het project Studiebol gegeven. Project Studiebol wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt. Met dit project wil de Bollenacademie kennis op het gebied van bloembollenteelt behouden, de instroom naar groen onderwijs vergroten en basis- en middelbaar onderwijs van extra lesmateriaal voorzien. Drie jaar hebben de projectleiders Marieke van Woensel en Stan van Oers, beiden in dienst van de KAVB, hiervoor.

Van Oers: ‘Het project bestaat uit een aantal activiteiten. We updaten lesboeken met de nieuwste kennis. Uitgaven als ‘De broei van Tulpen’ en ´De teelt van tulpen´ zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast ontwikkelen we nieuw lesmateriaal over diverse thema’s en materiaal voor basisscholen. Ook maken we de stap naar digitale modules.’

Voor de ontwikkeling van lesboeken werkt men samen met het Ontwikkelcentrum. Van Oers: ‘We zijn op zoek naar een professionele uitstraling van ons lesmateriaal. Aangesloten scholen bij de Bollenacademie hadden ervaring met het Ontwikkelcentrum. Naast ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal voor het groene onderwijs, hebben ze alle faciliteiten in huis om het lesmateriaal aan te bieden en te verzenden. In dit project ontzorgen ze ons daarom bij de vormgeving van de lesboeken en bij de verkoop en verdere afhandeling.’

De eerste uitgaven zijn inmiddels een feit. Van Oers: ‘De samenwerking met het Ontwikkelcentrum bevalt goed. Wij leveren tekst en beeld aan, en zij maken het verder af. Ook denken ze mee en dat is fijn. Een belangrijk pluspunt is dat ze volgens het Printing On Demand-principe werken, waarbij het boek wordt gemaakt zodra het wordt besteld. Daardoor zijn er geen voorraden wat ons de mogelijkheid biedt snel aanpassingen door te voeren.’

  

// Foto: René Faas, Bloembollenvisie