Samenwerking Zone college en Ontwikkelcentrum bij ontwikkeling lesmateriaal vmbo

Zone college (voorheen AOC-Oost) en het Ontwikkelcentrum werken samen om leermiddelen voor de vmbo-opleidingen van Zone college te ontwikkelen. ‘Ons streven is om modern, toekomstgericht onderwijs te verzorgen. De komst van het nieuwe vmbo-examenprogramma biedt ons de gelegenheid om onze opleidingen op een andere wijze in te richten. Dit vraagt om aansprekend, innovatief lesmateriaal dat hierop aansluit en leerlingen voorbereidt op het centraal examen’, vertelt Engelien Haverkamp, onderwijskundige vmbo bij Zone college.

Eind 2015 is Zone college - toen nog AOC Oost - gestart met het inrichten van de vmbo-opleidingen die aansluiten bij het nieuwe examenprogramma. Haverkamp: ‘In plaats van lesgeven conform de traditionele vakken hebben wij voor het derde en vierde leerjaar vijf werelden gecreëerd, namelijk de levende wereld, groen technische wereld, actieve wereld, gezonde wereld en creatieve wereld. Na oriëntatie in leerjaar één en twee kiezen leerlingen aan het einde van het tweede leerjaar voor één van de werelden. Iedere wereld is gebaseerd op de syllabus van het examenprogramma en bevat een afwisselende mix van theorie en praktijk.’

Voor de ontwikkeling van het lesmateriaal voor de werelden in leerjaar 3 en 4 werkt Zone College samen met het Ontwikkelcentrum. Haverkamp: ‘Wij willen graag digitaal werken. Het Ontwikkelcentrum heeft veel ervaring met het ontwikkelen en aanbieden van digitaal lesmateriaal. Denk bijvoorbeeld aan de methode Profiel Groen. Daarnaast zijn onze docenten geen ontwikkelaars. We zijn daarom in gesprek gegaan hoe het Ontwikkelcentrum ons ondersteuning kan bieden. Op basis van de lesstof van de methode Profiel Groen helpen zij ons lesmateriaal te selecteren en ontwikkelen.
Voor schooljaar 2017-2018 dient het lesmateriaal voor het derde leerjaar gereed te zijn. Haverkamp: ‘Over de locaties heen werken teams aan de verschillende thema’s binnen de werelden. De collega’s van het Ontwikkelcentrum bieden hierbij ondersteuning. Van conceptbewaking, het klaarzetten van content, het gebruik van de digitale systemen door onze mensen tot het beschikbaar stellen van ons lesmateriaal op een digitaal platform. Wij ervaren de samenwerking erg positief. Ze denken met ons mee, delen hun expertise, en werken efficiënt en snel. Ook erg fijn zijn de korte lijntjes en het gemakkelijke contact.’

De samenwerking tussen Zone college en het Ontwikkelcentrum gaat na het nieuwe schooljaar verder. In schooljaar 2017-2018 werkt Zone College aan lesmateriaal voor het vierde leerjaar. Daarnaast zal het bestaande lesmateriaal geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld.