Leermiddelen voor jouw opleiding

Het Ontwikkelcentrum gaat verder als De Groene Wereld. Al bijna 30 jaar spelen we met het Ontwikkelcentrum een belangrijke rol bij de ontwikkeling van leermiddelen voor de groene sector. Voor het vmbo, mbo en cursus- en contractonderwijs. Met De Groene Wereld slaat het Ontwikkelcentrum als organisatie een nieuwe weg in. Met onze leermiddelen bereid je jouw leerlingen, studenten en cursisten goed voor op het werken in de beroepspraktijk:

Wat we doen
We verrijken en didactiseren kennis tot modulaire, aansprekende leermiddelen. Waarin het mooie en belangrijke groene beroep centraal staat en waarmee leerlingen, studenten en cursisten opgeleid worden tot vakbekwame beroepsbeoefenaars. Leermiddelen die enthousiasmeren om voor een groene opleiding te kiezen en hopelijk ook een steentje bijdragen aan de verduurzaming van de groene sector en de wereld.

Voor en door de groene sector
Voor het ontwikkelen en vernieuwen van onze leermiddelen werken we altijd nauw samen met docenten uit het groene onderwijs en deskundigen uit de beroepspraktijk. Daarbij maken we gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van e-learning en interactiviteit. Visualisering van de beroepspraktijk heeft daarbij een centrale plaats. Zo maken we leermiddelen die optimaal aansluiten bij de wensen en behoeften van het onderwijs én de beroepspraktijk.