testimage

Nieuwe methode Groene ruimte: Viridis

Onder de werktitel 'Viridis' ontwikkelen we op basis van het meest actuele kwalificatiedossier nieuw multimediaal lesmateriaal voor de mbo-opleidingen Groene ruimte, voor niveau 2, 3 en 4. Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn de eerste onderdelen van de methode beschikbaar en kun je ermee aan de slag!

Pakketsamenstelling Viridis

Focus op de beroepspraktijk
Met behulp van realistische praktijksituaties bereidt de methode voor op de beroepspraktijk. Door middel van opdrachten- en instructiekaarten leren studenten beroepshandelingen op de juiste manier uit te voeren. Daarnaast bevat het lesmateriaal veel uitleg en instructievideo’s. Deze video’s geven tekst en uitleg over belangrijke onderwerpen én demonstreren stap voor stap praktische handelingen. Dankzij de combinatie van theorie én praktijk is het een zeer praktische methode.

Flexibel en modulair van opzet
De methode biedt jou als docent volledige ondersteuning. Tegelijkertijd blijft er volop ruimte voor je eigen inbreng. De vaste structuur en overzichtelijke opbouw geven de studenten houvast en richting. Het lesmateriaal is opgebouwd uit thema’s. Elk thema bestaat uit een aantal modules en lessen. Deze opbouw stimuleert het verwerken van de theorie, het opbouwen van kennis, het bekwamen in vaardigheden en het aanleren van de juiste beroepshouding. De methode bestaat uit online modules in een interactieve leeromgeving, naslagwerken en werkboeken.

↪ E-learning als hart van de methode
De methode biedt een aansprekende, online leeromgeving die als een rode draad door het lesmateriaal loopt. Aan de hand van praktische uitlegvideo's en opdrachten doorlopen studenten het belangrijkste lesmateriaal en gaan ze actief aan het werk (vraaggestuurd werken). Daarbij krijgen ze direct feedback én inzicht in hun voortgang. Als docent zie je de voortgang in één oogopslag, per klas en per student. Ook biedt de methode de mogelijkheid om studenten 1-op-1 of klassikaal feedback te geven.

↪ Naslagwerken
De methode biedt ook tot de verbeelding sprekende naslagwerken waarin diverse theoretische onderwerpen worden uitgelegd. In begrijpelijke taal én altijd met de beroepspraktijk als context. De digitale modules verwijzen regelmatig via ‘boekchecks’ naar de theorie in de naslagwerken. Voor studenten zijn deze naslagwerken onmisbaar om zich te verbreden of te verdiepen en erg handig voor na de studie.

↪ Werkboeken
Veel mbo-studenten leren graag door antwoord te geven op vragen over de leerstof. Daarom zijn alle hoofdstukken in de betreffende naslagwerken gekoppeld aan vragen in het bijbehorende werkboek. Bij de beantwoording van vragen ligt de focus op begrip, inzicht en toepassing.

↪ Opdrachten- en instructiekaarten
De methode bevat een set met opdrachten- en instructiekaarten. Via de opdrachtenkaarten maken studenten kennis met hun toekomstige beroep. Ze observeren bijvoorbeeld praktijksituaties, ze nemen interviews af en voeren diverse instructies uit. Met behulp van de instructiekaarten leren studenten beroepshandelingen op de juiste manier uitvoeren. Bij elke handeling krijgen ze stap voor stap tekst en uitleg in woord en beeld. De opdrachten- en instructiekaarten zijn online beschikbaar in de leeromgeving en kunnen eenvoudig geprint worden.

Meer weten?
Neem voor meer informatie, voorbeeldmateriaal en bestelgegevens contact op met onze accountmanager Joris!