LEERMIDDELEN VOOR HET MBO

Kennisontwikkeling en innovaties gaan steeds sneller. Daarom is het belangrijk dat studenten over up-to-date kennis beschikken, flexibel en innovatief zijn om zo op ontwikkelingen binnen een organisatie en een sector te kunnen inspelen. Het bijbrengen van die vakkennis kunt u uitstekend doen met onze leermiddelen. Leermiddelen die aansluiten bij de actualiteit, beroepspraktijk en het nieuwe examenprogramma.

Wij hebben voor u en uw studenten een nieuw aanbod met actuele en professionele leermiddelen voor de vakgebieden:

  • Bloem
  • Dierverzorging
  • Groene Ruimte
  • Plant
  • Veehouderij
  • Paard
  • Voeding
  • Entree

Ons lesmateriaal voor het mbo is via onze webshop en via de schoolleveranciers te bestellen. Wilt u voor uw hele locatie of voor een grote groep een licentie op de Startpagina’s voor één of meerdere vakgebieden en niveaus, dan kunt u gebruik maken van ons bestelformulier voor het mbo. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.