LEERMIDDELEN VOOR HET MBO

Kennisontwikkeling en innovaties gaan steeds sneller. Daarom is het belangrijk dat studenten over up-to-date kennis beschikken, flexibel en innovatief zijn om zo op ontwikkelingen binnen een organisatie en een sector te kunnen inspelen. Het bijbrengen van die vakkennis kunt u uitstekend doen met onze leermiddelen. Leermiddelen die aansluiten bij de actualiteit, beroepspraktijk en het nieuwe examenprogramma.


Voor schooljaar 2020-2021 bieden wij u en uw studenten wederom:

  • Startpagina’s voor diverse vakgebieden
  • Losse digitale en papieren modulen voor diverse vakgebieden*


Bekijk de mbo-catalogus!
Voor schooljaar 2020-2021 vindt u ons aanbod voor het mbo wederom in één catalogus. Zo vindt u hier onder andere leermiddelen voor onder andere de sectoren: Bloem, Groen en Styling, Dierverzorging, Plant, Groen Grond Infra, Veehouderij, Paard, Voeding en Entree.


* De digitale modulen maken ook onderdeel uit van de Startpagina’s.