LEERMIDDELEN VOOR HET MBO

Kennisontwikkeling en innovaties gaan steeds sneller. Daarom is het belangrijk dat studenten over up-to-date kennis beschikken, flexibel en innovatief zijn om zo op ontwikkelingen binnen een organisatie en een sector te kunnen inspelen. Het bijbrengen van die vakkennis kunt u uitstekend doen met onze leermiddelen. Leermiddelen die aansluiten bij de actualiteit, beroepspraktijk en het nieuwe examenprogramma.

Voor schooljaar 2021-2022 bieden wij u en uw studenten wederom:

  • Startpagina’s voor diverse vakgebieden
  • Losse digitale en papieren modulen voor diverse vakgebieden*


Bekijk de mbo-catalogus voor schooljaar 2021-2022!
In onze mbo-catalogus 2021 – 2022 vindt u op een overzichtelijke wijze informatie over onze leermiddelen voor de sectoren Bloem Groen en Styling, Dierverzorging, Groene ruimte, Plant, Groen Grond & Infra, Veehouderij, Paard, Voeding en Entree. Ook treft u in catalogus een overzicht van leermiddelen die mogelijk ook voor uw opleiding interessant zijn, voor meerdere sectoren gebruikt kunnen worden en/of geschikt zijn voor het cursus- en contractonderwijs.


* De digitale modulen maken ook onderdeel uit van de Startpagina’s.